POLEMIK – ART WEEK-EDITION // DEN NYE KUNSTNERROLLE

søndag d. 27/05 kl. 14:00 16:00

ART WEEK COPENHAGEN og OVERGADEN – Institut for Samtidskunst inviterer i anledning af ART WEEK 2018 til POLEMIK: Den Nye Kunstnerrolle.

Den nye Kunstnerrolle er Art Weeks særlige fokus, da vi kan se at (billed)kunstnere i disse år radikalt udvider deres praksisformer, indtager nye digitale medier og domæner, bygger nye fællesskaber, krydser grænser til andre kunstarter og indtager aktivistiske roller i forhold til samfundets strukturelle tilstand.

Det er en klassisk historie, at kunstneren indtager en både kritisk men også produktiv rolle i forhold til samfund, fælleskab, medier og normer. Men i takt med at hastigheden stiger for disse felter, og at kunsten i dag opererer mere globalt end nogensinde, synes kunstnerne at have både radikale udfordringer og muligheder for at spille en vigtig rolle i vores nye samfund.

Vi står i dag over for uoverskuelige konsekvenser af en global klima- og flygtningekrise. Den digitale udvikling har skabt nye måde at agere socialt på, og flere ting fører allerede til en mere ustabil verden både økonomisk og politisk. Tid og rum er på mange måder blevet ophævet, og det er sværere for mennesket at orientere sig moralsk og etisk. Samtidig åbner der sig nye potentielle og kritiske fora, hvor kunsten kan operere i og med nye offentligheder og socio-politiske spørgsmål, som vedrører os alle – og i dag i en global virkelighed. Kunsten rummer mange nye muligheder og dem vil vi gerne italesætte, perspektivere og diskutere.

Vi samler i den anledning en række aktører fra det danske kunstfelt, som fra meget forskellige positioner i kunsten retter blikket mod de kampe kunsten indtager i en ny verden og de muligheder samtidens kunst står med anno 2018.

 

I POLEMIK spørger vi følgende paneldeltagere om deres bud på, hvad kunstnere skal og kan i denne nye virkelighed:

Tone O. Nielsen – cand. phil. i kunsthistorie, kurator og leder af udstillingsstedet CAMP. Sammen med Frederikke Hansen sætter hun migrationens politiske og menneskelige konsekvenser på dagsordenen via kunsten.

Niels Pugholm – dansk billedkunstner, der i tekst, lyd og billede arbejder med fortællingen som identitetsskabende og omvæltende kraft.

Mads Damsbo – direktør, Brandts – museum for visuel kultur. Damsbo ønsker med en ny museumsprofil at sætte kunsten på dagsordenen og nedbryde barriererne til kunsten i en søgen efter kulturelt fællesskab.

Hannah Heilmann – dansk billedkunstner og lektor på Det Kgl. Danske Kunstakademi, som rent kunstnerisk opererer i et konceptuelt rum, hvor sansning, bevidsthed og kritik udfoldes i en vifte af medier med det menneskelige som grundvilkår.

Tue Biering – dansk instruktør, kunstnerisk leder i Fix & Foxy og ener i dansk teater, hvor prostitution, outsourcing og lignende samfundstematikker er blevet behandlet på meget konsekvent vis.

Moderator: Matthias Hvass Borello, chefredaktør Kunsten. nu

Læs mere