English

THE ART OF ETHICS IN THE CONTEMPORARY ART INSTITUTION

lørdag d. 28/11 kl. 10:00 søndag d. 29/11 kl. 16:00

The Art of Ethics in the Contemporary Art Institution er en del af Overgadens konferenceserie Overgaden LECTURES, der blev lanceret i 2013, og som én gang årligt går i dybden med fremtrædende tendenser på samtidskunstscenen. På dette års konference sætter vi fokus på nogle af de centrale etiske udfordringer og dilemmaer, som kunstinstitutionerne står overfor i dag.

I starten af det 21. århundrede har en række markante sociale, politiske og økonomiske forandringer sat sit tydelige præg på kunstscenens infrastruktur og dynamikker. Dette har ikke mindst haft betydning for de vestlige kunstinstitutioner, der er under pres som følge af omfattende besparelser i offentlige midler, øget konkurrence, krav om stigninger i publikumstal, nye formidlingstiltag og brugerinddragelse, øremærkede fondsmidler og en stadig mere udbredt oplevelses- og projektkultur. Ændringer som disse har med fornyet aktualitet rejst spørgsmål om kunstinstitutionens rolle og virke i dag – herunder dens ansvar og forpligtelser som mediator mellem en stadig bredere vifte af aktører og opdragsgivere, hvis interesser langt fra altid er sammenfaldende. I dette komplekse og konfliktfyldte landskab er det blevet bydende nødvendigt at identificere, men også genoverveje og reformulere kunstinstitutionens etiske ståsted og handlemuligheder, hvis den skal bevare sin samfundsmæssige relevans i fremtiden.

I løbet af to dage vil vi kortlægge nogle af de mest presserende etiske implikationer og udfordringer, som kendetegner det institutionelle arbejde i dag. For hvordan er det muligt at agere som både oplysningsprojekt og business uden at gå på kompromis med enten faglighed eller økonomisk forsvarlighed? Hvordan opretholder man kunstens integritet samtidig med, at man varetager private sponsorer og publikums behov? Hvilken rolle spiller formidling og PR i denne sammenhæng – og hvad kendetegner god, respektfuld formidling? Hvilken betydning har udviklingen haft for det kuratoriske arbejde samt for relationerne til kunstneren og dennes interesser? Spørgsmål som disse udgør omdrejningspunktet for konferencen, hvor en række danske og internationale fagfolk fra forskellige discipliner vil præsentere deres synspunkter og erfaringer som oplæg til en diskussion af, hvordan et nyt, tidssvarende etisk kodeks for kunstinstitutionen kan se ud og implementeres i praksis.

Oplægsholdere: Christine Buhl Andersen (DK), Dave Beech (UK), Alistair Brown (UK), Irene Campolmi (DK), Signe Meisner Christensen (DK), Ann Demeester (BE), Carsten Juhl (DK), Sonja Lavaert (BE), Elin Lundgren (SE), Bettina Pehrsson (SE), Angelo Romano & Linda Jensen (CH), Andreas Schlaegel (DE), Julia Schäfer (DE), Ben Street (UK), Marianne Torp (DK).

Moderator: Merete Jankowski, leder af Overgaden

Konferenceserien er arrangeret af Overgadens kurator Anna Holm og er støttet af Bikubenfonden.

Program

Lørdag d. 28. november 2015

Kl. 10 Velkommen og introduktion ved Anna Holm og Merete Jankowski

Art Institutional Ethics in Theory and Practice

Kl. 10.15 Sonja Lavaert: The Tragic Aporia of Art and Institutions

Kl. 10. 45 Irene Campolmi: Contemporary Aesth-Ethics – The Ethical Turn In 21st Century Art Institutions

Kl. 11.15 Kaffepause

Kl. 11.30 Alistair Brown: Museum Ethics – Lessons for Contemporary Art?

Kl. 12 Carsten Juhl: The Possibility of an Internal Exile

Kl. 12.30 Paneldebat

Kl. 13 Frokost

The Art Institution Between Enlightenment Project and Contemporary Business

Kl. 14 Christine Buhl Andersen: Strategies for Re-branding a Museum – Between Local Skepticism and International Potential

Kl. 14.30 Signe Meisner Christensen: Virtuosity and Project Culture in Art Museums –
Or the Art of Mediating Between Public Engagement and Immaterial Consumption

Kl. 15 Kaffepause

Kl. 15.15 Dave Beech: Art and Ethics

Kl. 15.45 Bettina Pehrsson: What Are We Good At and What Are We Good For?

Kl. 16.15 Paneldebat


Søndag d. 29. november

Curation and the Collaboration with the Artist

Kl. 10 Marianne Torp: Artists’ Projects in the Context of the Art Historical Museum

Kl. 10.30 Andreas Schlaegel: Reclaim Social Media

Kl. 11 Kaffepause

Kl. 11.15 Angelo Romano & Linda Jensen: Betwixt and Between – ABCs by Counter Space

11.45am Ann Demeester: Between a Rock and a Hard Place – On (self-) censorship and curatorial impotence 

Kl. 12.15 Paneldebat

Kl. 12.45 Frokost

Mediation and the Audiences of the Art Institution

Kl. 13.45 Julia Schäfer: Mediation as Curatorial Practice

Kl. 14.15 Ben Street: Mediating Contemporary Art

Kl. 14.45 Kaffepause

Kl. 15 Elin Lundgren: Performance under Focus

Kl. 15.30 Paneldebat

Læs mere