English

OVERGADEN LECTURES: SUPERSLICK SURFACES – VISUAL ART AND THE DIGITAL CONTEMPORARY

torsdag d. 13/10 kl. 14:00 20:00

Hvad har internettet og de sociale mediers indtog haft af betydning for kunsten og kunstinstitutionerne? Dette års Overgaden LECTURES sætter fokus på post-internet kunst med to dages nedslag og perspektiver på fænomenet.  

For fjerde år i træk byder Overgaden indenfor til den internationale konferenceserie Overgaden LECTURES, der én gang årligt går i dybden med fremtrædende tendenser på samtidskunstsscenen. Denne gang undersøges begrebet post-internet kunst med indlæg fra internationale og danske teoretikere, kunstnere, kuratorer og formidlere, som beskæftiger sig med feltet. Overgaden har i år valgt at lade konference-formatet bestå af to enkeltstående sessioner med en måned imellem. Session 1 vil fungere som et ”spørgsmål” og session 2 som et opfølgende ”svar”.

Hvordan forholder kunsten sig til internettets allestedsnærværende virtuelle univers, og hvilke problematikker, muligheder og strategier har fremkomsten af internettet affødt? Kan kunsten udfordre nettets iboende kommercielle karakter eller inkorporerer den blot kapitalismens mekanismer, når den anvender sociale medier som Facebook og Instagram? Svaret er tvetydigt og kan anskues fra mange vinkler – ikke kun fra et kunstnerisk perspektiv, men også ud fra en samfundsmæssig, kulturel og politisk optik. Disse spørgsmål og andre relaterede problemstillinger vil være en del af den diskussion, som årets Overgaden LECTURES vil igangsætte. Følgende tre tematiske spor vil være gennemgående for konferencens to dele:

The Material of the Virtual

Et af omdrejningspunkterne for begge dage er forholdet mellem det virtuelle og det materielle i relation til post-internet kunst og til internettet generelt. Hvordan italesætter vi det virtuelle materiale, som internettet uophørligt producerer? Mangler vi en tidsvarende retorik og billedkultur til at forstå og beskrive de virtuelle erfaringer, som vi gør os hver dag? Og hvad med selve det fysiske materiale? For også den virtuelle verden er materiel. Verdens ressourcer bliver i stigende grad anvendt til digitale formål – som produktion af software, hardware m.m. Hvordan spiller denne digitale produktion ind i den globale økonomi og den antropocæne tidsalder?

The Erotics of Digital Imaginary

Et andet gennemgående spor omhandler fremkomsten af det digitale immaterielle billede og dets forførende og dragende kvaliteter. Hvordan den virtuelle billeddannelse fænger og hjemsøger vores fælles billedforståelse og derved påvirker de kunstneriske udsagn og den kunstneriske produktion. Panelerne tager disse spørgsmål et skridt videre og diskuterer de kulturelle og kommunikative konsekvenser af vores digitale billedforbrug, eksempelvis på de sociale medier.

Click-Bait & Spam – In the Blink of an Eye

Den tredje tematik fokuserer på opmærksomhed som en ressource og økonomi, og den måde en hyper-cirkulation af nyheder, ideer, billeder og varer via internettet har påvirket samfundet og individet. Panelerne vil diskutere, hvordan menneskets evne til at koncentrere sig og rette opmærksomhed mod noget er blevet påvirket gennem mediernes historiske udvikling. Såvel aktivistiske som mere teoretiske positioner i forhold til emnet vil være repræsenteret i panelerne.

PROGRAM

For program af LECTURES d. 13 oktober: http://overgaden.org/begivenhed/overgaden-lectures-superslick-surfaces-visual-art-and-the-digital-contemporary-2/

14.00: Introduktion: Andreas Schlaegel (Kunstner og forfatter)

14.30: Toke Lykkeberg (Kurator og kritiker)

15.10:  Marisa Olson (Kunstner) (Aflyst)

15.50: Pause

16.05: Boris Ondreička (Kurator, kunstner, forfatter, sanger)

16.45: Aymeric Mansoux (Kunstner and kursusleder, Experimental Publishing,
Master Media Design, Piet Zwart Institute, Rotterdam)

17.25: Pause

17.40: Alessandro Ludovico (Professor, kunstner chefredaktør af Neural Magazine)

18.20: Hannah Black (Kunstner og forfatter)

19:00 – 20.00: Panel diskussion og formulering af spørgsmål til næste panel

Moderator: Andreas Schlaegel

 

Fredag d. 18. november:

14.00: Introduktion og opfølgning på sidste panel: Andreas Schlaegel

14.30: Milena Høgsberg (senior kurator, Henie Onstaed Kunstsenter, Oslo)

15.10: Tatiana Bazzichelli (kunstnerisk leder, Disruption Network Lab, Berlin)

15.50: Pause

16.05: Paul Feigelfeld (akademisk koordinator, Digital Cultures Research Lab, Leuphana University Lüneburg)

16.45: Sandra Mujinga (kunstner)

17.25: Pause

17.45: Mohammad Salemy (kurator og kritiker)

18.20: Mathilde Schytz Marvit (Creative Producer & Digital Strategist hos House of Real)

19:00 – 20.00: Paneldiskussion og formulering af svar på spørgsmål fra første panel

 

Moderator: Andreas Schlaegel (kunstner og forfatter)

Vi tager forbehold for ændringer i programmet.

 

Overgaden LECTURES er i år arrangeret af den tyske kunstner og forfatter Andreas Schlaegel.

Overgaden LECTURES er støttet af Bikubenfonden.

 

Læs mere