English

ART + SCIENCE – TOWARDS A THIRD CULTURE?

fredag d. 24/10 kl. 10:00 lørdag d. 25/10 kl. 18:00

Art + Science – Towards a Third Culture? er en del af Overgadens nye konferenceserie Overgaden LECTURES, der blev lanceret i 2013, og som én gang årligt går i dybden med fremtrædende tendenser på samtidskunstsscenen. På dette års konference stiller vi skarpt på interaktionen mellem kunst og videnskab og gør status over den aktuelle hype omkring fænomenet.

Kunst og videnskab er traditionelt blevet betragtet som to væsensforskellige erkendelsesformer og discipliner, men gennem en årrække har man både i en dansk og international kontekst kunnet spore en øget interesse for at bringe dem sammen. Nye teknovidenskabelige landvindinger inden for fx biokemi, partikelfysisk og genforskning har ændret vores verdensbillede markant, og flere og flere kunstnere er på forskellig vis begyndt at arbejde med videnskabelige undersøgelsesfelter, teknologier og metoder i værker, der går under termen ‘sci-art’, og som ofte bliver til i samarbejde med videnskabsfolk.

Parallelt hermed er de videnskabelige institutioner begyndt at vende blikket mod forskningsprocessens kreative aspekter og en bredere formidling af forskningsresultater. Dette har bl.a. medført en ny åbenhed over for en dialog med kunstnere og deres ofte mere eksperimenterende metodik samt evne til at repræsentere komplekse sammenhænge. Men til trods for formaliserede residency-programmer, økonomisk opbakning og utallige samarbejds- og udstillingsprojekter, er det stadig uklart, på hvilke måder og præmisser – hvis overhovedet – kunst og videnskab kan siges at krydsbefrugte hinanden i dag.

Hvilke strukturelle og metodiske ligheder og forskelle kendetegner de to discipliner? Hvorfor er en udveksling mellem dem relevant netop nu? Er der tale om en ligeværdig dialog? Og hvilken rolle spiller økonomi og funding, i hvad skeptiske røster ville kalde et umage ægteskab? Spørgsmål som disse udgør omdrejningspunktet for konferencen og vil blive belyst i løbet af de to dage gennem en række oplæg og debatter af førende repræsentanter inden for feltet samt eksempler på konkrete erfaringer og resultater af samarbejdsprojekter mellem kunstnere og videnskabsfolk.

Konferenceserien er arrangeret af Overgadens kurator Anna Holm og modereres i 2014 af lektor i mediekunst ved Aalborg Universitet Morten Søndergaard.

Konferencen foregår på engelsk og er åben for alle. Tilmelding er ikke nødvendig.

Program

Fredag d. 24. oktober

10-10.30
Introduktion ved Anna Holm og Morten Søndergaard

10.30-11.30
Susann Wintsch: The Science Is the Bit We Always Hang On To

11.30-12.30
Ernst Peter Fischer: Creations of the Mind – A Romantic View of the Sciences

12.30-13.30
Frokost

13.30-13.45pm
Roger Malina: Creating New Forms of Collaborations Between the Arts and Sciences

13.45-14.45pm
Jean-Marc Lévy-Leblond: Science and Art – Brief Encounters

14.45-15
Kaffepause

15-16
Heather Barnett: The (Dis)Comfort Zone: Creative Conflicts and Meaningful Misunderstandings in Art and Science

16-17
Irène Hediger: Re-Composing Art and Science. Artists-in-labs’ Immersive Encounters

17-18
Paneldiskussion

Lørdag d. 25. oktober

10-10.15
Introduktion ved Morten Søndergaard

10.15-11.15
Ljiljana Fruk: From Colour to Super-Resolution Microscopes: Seeing the Invisible

11.15-12.15
Mette Høst: Art and Physics

12.15-13.15
Frokost

13.15-14.15
Geert Mul: The Ana-logic Database

14.15-15.15
Thomas Söderqvist: Art-Science Interaction from the Perspective of the Sci-Tech-Med Museum

15.15-15.30
Kaffepause

15.30-16.30
Ryszard W. Kluszczyński: Conversation between Art and Science – A Philosophical and Curatorial Perspective

16.30-17.30
Paneldiskussion

 

Overgaden LECTURES er støttet af Bikubenfonden.

Læs mere