English

SYSTEMETS LØRDAGSSKOLE // KUNSTENS HANDLINGSRUM

lørdag d. 08/08 kl. 14:00 16:00

Med afsæt i udstillingen Våbenhvile, som er arrangeret i anledningen af 100 året for, at kvinder og andre minoriteters stemmeret blev indført i Danmark, indbyder Systemet til en kritisk diskussion om kampen for rettigheder med kunst og æstetik som våben. Denne lørdagsskole vil kredse om dette emne fra en aktivistisk, filosofisk og kunsthistorisk vinkel med tre oplæg, tilhørende skriveøvelser og åbne diskussioner. De tre oplæg bliver holdt af postdoc James Day, som vil diskutere æstetikken som modstandsform, kunstkritiker og skribent Jeppe Ugelvig, der vil beskrive en bevægelse i opfattelsen af, hvor samfundskritik i kunst kommer fra samt psykolog Kristian Kofod, der vil tale om metoden “æstetisk dokumentation” i sit arbejde i psykologien.

Lørdagsskolen Systemet er et symposium og grundkursus i modstandsformer for dig, som søger et fravær af styre, politisk uorden og forvirring. Der forventes ingen forudsætninger udover en interesse for at lære noget om dig selv, det system, du er en del af, og de muligheder, der findes for at anvende aktivisme i dag. Grundlaget for hvert kursus er et kompendium med udvalgte tekster og materiale, der bliver tilsendt ved tilmelding.

Arrangementet er organiseret af Anna og Esben Weile Kjær. Der er begrænsede pladser, tilmelding er derfor nødvendig: info@infinitescroll.dk

Læs mere