English

OVERGADEN INTRO – OPEN CALL

OVERGADEN INTRO – et enestående udviklingsprogram for unge billedkunstnere i Danmark. Deadline 1. december, 2020.

Med programmet INTRO tilbyder Overgaden – i samarbejde med Aage og Johanne Louis-Hansen Fond – for andet år i træk et særligt og ressourcestærkt 1-årsprogram med fokus på at støtte nyuddannede unge billedkunstnere i Danmark mod en bæredygtig kunstfaglig udvikling og internationalt udveksling.

INTRO-programmet er et langsigtet udviklingsforløb, som Overgaden skræddersyr til det enkelte kunstnerskab og som indeholder både økonomisk støtte til rejse og produktion og kunstfaglig, administrativ og teknisk rådgivning fra førende danske og internationale stemmer indenfor kunstfeltet. Det etårige forløb kulminerer i en stor soloudstilling på Overgaden. Med programmet er Overgaden i gang med at udvikle en ”best practice” for at styrke yngre kunstnerskaber – et område, som hidtil ikke har været betrådt af en dansk kunstinstitution.

For perioden 2020-2021 iværksættes samarbejder med to udvalgte unge positioner. Begge forløb vil strække sig fra januar 2021 til januar 2022 med forventet udstillingsåbning i november 2021.

 

INTRO

Programmet indeholder:

 • Et etårigt modulopbygget sparringsforløb med danske og internationale kuratorer, kunstnere, kunstfaglige rådgivere, m.fl. specifikt sammensat til den enkelte kunstner i tæt samarbejde med Overgadens team.
 • Et rejsestipendie på 30.000 kr (må, grundet Covid-19, evt. ændres).
 • Produktionsstøtte på 75.000 kr.
 • Honorar på 30.000 kr.
 • Udstilling på Overgaden i perioden november 2021–januar 2022 (forventet)
 • Publikation

 

ANSØGNINGSKRITERIER

Du / I skal have:

 • En videregående billedkunstnerisk uddannelse fra et dansk kunstakademi eller tilsvarende i udlandet indenfor de seneste fem år.
 • En primær tilknytning til den danske kunstscene.
 • Interesse i at modtage skræddersyet sparring ift. alle aspekter af dit kunstneriske virke med fokus på samarbejde, udvikling og kritisk dialog.

SEND OS

 1. Motivation for at ansøge om deltagelse i forløbet – max. én side
 2. Kort skitse af udstillingsidé eller projekt til Overgaden – max. én side
 3. CV og værkdokumentation

Ansøgningen bedes sendt som én samlet PDF-fil til INTRO@overgaden.org 

Deadline er 1. december 2020.

Ansøgere kan forvente at få svar ultimo december. Der vil ikke blive givet individuelt begrundede afslag.

Ansøgninger, som ikke falder indenfor kriterierne, eller som modtages senere end d. 1. december 2020 vil ikke komme i betragtning. Kandidaterne vil blive udvalgt af en til lejligheden sammensat jury.

Dette er andet år af tre, hvor Overgaden kan tilbyde sit INTRO-program. Der vil være en ny ansøgningsrunde mod slutningen af 2021 for Overgadens tredje INTRO-forløb.

Henvendelser vedr. Overgaden INTRO kan rettes til:

Læs mere