English

OVERGADEN INTRO – OPEN CALL

OVERGADEN INTRO – et enestående udviklingsprogram for unge billedkunstnere i Danmark. Næste deadline ligger i efteråret 2021.

Med programmet INTRO tilbyder Overgaden – i samarbejde med Aage og Johanne Louis-Hansen Fond – et særligt og ressourcestærkt 1-årsprogram med fokus på at støtte nyuddannede unge billedkunstnere i Danmark mod en bæredygtig kunstfaglig udvikling og internationalt udveksling.

INTRO-programmet er et langsigtet udviklingsforløb, som Overgaden skræddersyr til det enkelte kunstnerskab og som indeholder både økonomisk støtte til rejse og produktion og kunstfaglig, administrativ og teknisk rådgivning fra førende danske og internationale stemmer indenfor kunstfeltet. Det etårige forløb kulminerer i en stor soloudstilling på Overgaden. Med programmet er Overgaden i gang med at udvikle en ”best practice” for at styrke yngre kunstnerskaber – et område, som hidtil ikke har været betrådt af en dansk kunstinstitution.

Næste forløb starter i begyndelsen af 2022 i form af samarbejder med to udvalgte unge positioner. Begge forløb vil strække sig fra januar 2022 til januar 2023 med forventet udstillingsåbning i oktober 2022.

Deadline for at søge næste program vil ligge i efteråret 2022.

INTRO

Programmet vil indeholde:

 • Et etårigt modulopbygget sparringsforløb med danske og internationale kuratorer, kunstnere, kunstfaglige rådgivere, m.fl. specifikt sammensat til den enkelte kunstner i tæt samarbejde med Overgadens team.
 • Et rejsestipendie.
 • Produktionsstøtte på 75.000 kr.
 • Honorar på 30.000 kr.
 • Udstilling på Overgaden i perioden oktober–december 2022 (forventet)
 • Publikation

ANSØGNINGSKRITERIER

Du / I skal have:

 • En videregående billedkunstnerisk uddannelse fra et dansk kunstakademi eller tilsvarende i udlandet indenfor de seneste fem år.
 • En primær tilknytning til den danske kunstscene.
 • Interesse i at modtage skræddersyet sparring ift. alle aspekter af dit kunstneriske virke med fokus på samarbejde, udvikling og kritisk dialog.

SEND OS

 1. Motivation for at ansøge om deltagelse i forløbet – max. én side
 2. Kort skitse af udstillingsidé eller projekt til Overgaden – max. én side
 3. CV og værkdokumentation

Ansøgningen bedes sendt som én samlet PDF-fil til INTRO@overgaden.org 

Deadline er pt. ikke annonceret endnu men vil i efteråret 2022.

Ansøgere kan forvente at få svar ultimo december. Der vil ikke blive givet individuelt begrundede afslag.

Kandidaterne vil blive udvalgt af en til lejligheden sammensat jury.

2022 er tredje år af tre, hvor Overgaden kan tilbyde sit INTRO-program.

Henvendelser vedr. Overgaden INTRO kan rettes til:

Læs mere